SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

LỊCH THI TỐT NGHIỆP & ĐĂNG KÝ THI LẠI TỐT NGHIỆP
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(22-11-2017))

 
1. Lịch thi tốt nghiệp: File lịch thi

2. Những sinh viên nào còn thiếu nợ môn thi tốt nghiệp. Sinh viên lên văn phòng để đăng ký thi, thời gian đăng ký  02 ngày 28,29/11/2017 (Sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều 14h00 đến 17h00). Những sinh viên nợ môn tốt nghiệp của các ngành khác cũng đăng ký để Trung tâm bổ sung môn thi vào lịch thi tốt nghiệp.
Thông báo khác