SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO NHẬN TIỀN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(16-01-2018))


 - Sinh viên có tên trong danh sách mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND đến phòng Kế hoạch tài chính nhận tiền miễn giảm học phí kỳ 1 năm học 2017-2018.
- File danh sách:  Danh sách
Thông báo khác
Danh sách dự kiến cấp bằng Quý 4 Mới 21/11/18 (09-11-2018)
Thông báo lịch thi tốt nghiệp ( Cap nhat 11/12/18) (05-10-2018)
Mở mạng đăng ký bổ sung môn học lại kỳ 1 năm học 2018-2019 (19-09-2018)
Thông báo nhận bắng tốt nghiệp quý 2 năm 2018 (25-07-2018)
Danh sách sinh viên được hoàn trả học phí diện chính sách học kỳ 2 năm 2018 (05-07-2018)
Danh sách xét đề nghị cấp bằng Quý 2 năm 2018 (24-04-2018)
Danh sách xét đề nghị cấp bằng Quý 1 năm 2018 (28-01-2018)
Thông báo nhận tiền Chế độ chính sách kỳ 1 năm học 2017-2018 (16-01-2018)
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp Quý 4 năm học 2017 (09-01-2018)
Lịch thi tốt nghiệp & đăng ký thi lại Tốt nghiệp (22-11-2017)
 
123