SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO NHẬN TIỀN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(16-01-2018))


 - Sinh viên có tên trong danh sách mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND đến phòng Kế hoạch tài chính nhận tiền miễn giảm học phí kỳ 1 năm học 2017-2018.
- File danh sách:  Danh sách
Thông báo khác