SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

DANH SÁCH XÉT ĐỀ NGHỊ CẤP BẰNG QUÝ 1 NĂM 2018
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(28-01-2018))


 1. Danh sách: file danh sách
 2. Sinh viên kiểm tra lại tất cả thông tin ( họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, xếp loại...) & hoàn tất học phí, hồ sơ trước ngày 31/01/2018. Những sinh viên nào chưa có tên trong danh sách liên hệ Văn phòng hoặc ĐT 0258.2220913 để được kiểm tra (hạn chót ngày 31/01/18). Trân trọng
Thông báo khác
Danh sách dự kiến cấp bằng Quý 4 Mới 21/11/18 (09-11-2018)
Thông báo lịch thi tốt nghiệp ( Cap nhat 11/12/18) (05-10-2018)
Mở mạng đăng ký bổ sung môn học lại kỳ 1 năm học 2018-2019 (19-09-2018)
Thông báo nhận bắng tốt nghiệp quý 2 năm 2018 (25-07-2018)
Danh sách sinh viên được hoàn trả học phí diện chính sách học kỳ 2 năm 2018 (05-07-2018)
Danh sách xét đề nghị cấp bằng Quý 2 năm 2018 (24-04-2018)
Danh sách xét đề nghị cấp bằng Quý 1 năm 2018 (28-01-2018)
Thông báo nhận tiền Chế độ chính sách kỳ 1 năm học 2017-2018 (16-01-2018)
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp Quý 4 năm học 2017 (09-01-2018)
Lịch thi tốt nghiệp & đăng ký thi lại Tốt nghiệp (22-11-2017)
 
123