SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HOÀN TRẢ HỌC PHÍ DIỆN CHÍNH SÁCH HỌC KỲ 2 NĂM 2018
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(05-07-2018))

DANH SÁCH HSSV HOÀN TRẢ HỌC PHÍ DIỆN CHÍNH SÁCH KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018 xem tại đây

Mọi thắc mắc của Sinh viên sẽ được giải quyết trước ngày 18/07/2018.