SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

MỞ MẠNG ĐĂNG KÝ BỔ SUNG MÔN HỌC LẠI KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(19-09-2018))


   Trung tâm mở mạng đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2018-2019 cho đến hết ngày 26/09/2018. Những sinh viên nào chưa đăng ký được thì thực hiện đăng ký ngày.  Hướng dẫn đăng ký môn học trong trang web Trung tâm ĐT&BD - phần "Kế hoạch - Lịch thi". Sau ngày trên Trung tâm sẽ không giải quyết cho bất kỳ sinh viên nào đăng ký môn học nữa.
    File môn học lớp chính quy: File môn học