SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(05-10-2018))


KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
TT CƠ SỞ ĐÀO TẠO Thời gian thi  MÔN THI  LỚP THI  Sĩ số Số
phòng
Phòng thi
1 Đai học Nha Trang 13/10/18 13h30 Cơ sở Kế toán NT15TDN1 50 2 G7.301 G7.302
14/10/18 7h30 Chuyên ngành Kế toán 50 2 G7.301 G7.302
14/10/18 14h30 Lý luận Chính trị 50 2 G7.301 G7.302
2 Đai học Nha Trang 15/12/18 13h30 Cơ sở  Quản trị KD NT14QTTC 40 1 G7.301 
16/12/18 7h30 Chuyên ngành Quản trị KD 40 1 G7.301
16/12/18 14h30 Lý luận Chính trị 40 1 G7.301 
3 Đai học Nha Trang 15/12/18 13h30 Cơ sở Kế toán NT15TDN2 45 2 G7.304 G7.305
16/12/18 7h30 Chuyên ngành Kế toán 45 2 G7.304 G7.305
16/12/18 14h30 Lý luận Chính trị 45 2 G7.304 G7.305

Thông báo khác
Thông báo lịch thi tốt nghiệp (05-10-2018)
Mở mạng đăng ký bổ sung môn học lại kỳ 1 năm học 2018-2019 (19-09-2018)
Thông báo nhận bắng tốt nghiệp quý 2 năm 2018 (25-07-2018)
Danh sách sinh viên được hoàn trả học phí diện chính sách học kỳ 2 năm 2018 (05-07-2018)
Danh sách xét đề nghị cấp bằng Quý 2 năm 2018 (24-04-2018)
Danh sách xét đề nghị cấp bằng Quý 1 năm 2018 (28-01-2018)
Thông báo nhận tiền Chế độ chính sách kỳ 1 năm học 2017-2018 (16-01-2018)
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp Quý 4 năm học 2017 (09-01-2018)
Lịch thi tốt nghiệp & đăng ký thi lại Tốt nghiệp (22-11-2017)
Danh sách xét đề nghị cấp bằng quý 4 năm 2017 22/11/17 (01-11-2017)
 
123