SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP QUÝ 2 NĂM 2019
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(08-04-2019))


1. Danh sách dự kiến tốt nghiệp Quý 2- 2019:  File danh sach
2. Sinh viên kiểm tra lại tất cả thông tin ( họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, xếp loại...) & hoàn tất học phí, hồ sơ trước ngày 10/04/19. Những sinh viên nào chưa có tên trong danh sách liên hệ Văn phòng hoặc ĐT 0258.2220913 để được kiểm tra (hạn chót ngày 10/04/19). Trân trọng