SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 06/07/2019
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(02-07-2019))THÔNG BÁO

( V/v tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp )

              Căn cứ kế hoạch và yêu cầu công tác đào tạo,

Trung tâm ĐT&BD - Trường Đại học Nha Trang thông báo tới các em Sinh viên kế hoạch phát bằng tốt nghiệp đại học ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật xây dựng như sau:

Làm thủ tục nhận bằng:  từ 7h30 đến 8h30 ngày 06/07/2019 – Tại Trung tâm ĐT&BD

Nhận áo cử nhân :          từ 7h30 đến 8h30 ngày 06/07/2019– Tại Phòng CT sinh viên

Thời gian tổ chức lễ :              9h30 ngày  06/07/2019,

Địa điểm:                                 Hội Trường 1 – Trường ĐH Nha Trang

Danh sách tốt nghiệp:            Có file đính kèm

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo nhà Trường, đại diện các phòng chức năng, giáo viên chủ nhiệm và toàn thể sinh viên tốt nghiệp .

Đề nghị sinh viên tốt nghiệp tham gia đầy đủ.

                                                  

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐT&BD

              Bùi Quang Thỉnh
                                Đã ký

Sinh viên lên nhận bằng nhớ mang theo: CMND hoặc Giấy phép lái xe để nhận!