SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP & DANH SÁCH DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP QUÝ 1 NĂM 2020
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(25-03-2020))


1.  Danh sách tốt nghiệp Quý 1 năm 2020 đợt 1: File danh sách
2.  Danh sách dự kiến tốt nghiệp Quý 1- 2020 đợt 2: File danh sách
3. Sinh viên kiểm tra lại tất cả thông tin ( họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, xếp loại...) & hoàn tất học phí, hồ sơ trước ngày 27/03/2020. Những sinh viên nào chưa có tên trong danh sách liên hệ Văn phòng hoặc ĐT 0258.2220913 để được kiểm tra (hạn chót ngày 27/03/2020). Trân trọng