SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

DANH SÁCH SV ĐƯỢC NHẬN BẰNG THÁNG 11 NĂM 2020
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(05-11-2020))

Danh sách Sv được công nhận tốt nghiệp Xem tại đây

Những SV có tên trong danh sách đến văn phòng Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nhận bằng tốt nghiệp. 
Thời gian nhận bằng từ ngày 12/11/2020. 
Khi đi mang theo giấy CMND, Nếu nhờ người khác nhận thì phải có giấy uỷ quyền do phường, xã xác nhận.

Lưu Ý: Những SV thuộc khối ngành kỹ thuật (Xây Dựng, Nuôi trồng thuỷ sản....) Sẽ nhận bằng sau. Dự kiến giữa tháng 12/2020.