SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP QUÝ 4 THÁNG 12 NĂM 2020
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(05-11-2020))

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng mở đợt xét TN vào Quý 4 (tháng 12) năm 2020. Sinh viên hoàn thiện hồ sơ, điểm trước ngày 27/11/2020.

Danh sách SV được xét TN Xem tại đây

Sinh viên hoàn thiện hồ sơ, học phí và kiểm tra thông tin cá nhân (họ, tên, ngày tháng năm sinh) trước ngày 10/12/2020.