SliderSlider2
Thông báo tuyển sinh Đại học, văn bằng hai, Liên thông năm 2019.
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng trường Đại học Nha trang tuyển sinh Đại học hệ văn bằng hai, liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày có thông báo.
Thông báo tuyển sinh Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh
Trường Đại học Nha Trang liên kết với Trường Đại học Kinh tế Luật tuyển sinh các lớp Đại học hệ VLVH, Văn bằng hai ngành Luật. Sinh viên ra trường được cấp bằng cử nhân luật.
Thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Trường Đại học Nha Trang liên kết với Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh các lớp Đại học hệ VLVH, Văn bằng hai năm 2016 tại Trường Đại học Nha Trang các ngành như sau:
Tuyển sinh Cử nhân Luật - Đại học Huế
Trường Đại học Nha Trang liên kết với Trường Đại học Luật – Đại học Huế tuyển sinh các lớp Đại học hệ VLVH, Liên thông từ Trung cấp lên Đại học, Văn bằng hai ngành Luật. Sinh viên ra trường được cấp bằng cử nhân luật.
Chiêu sinh các lớp Kế toán trưởng do Bộ tài chính cấp chứng chỉ.
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường ĐH Nha Trang chiêu sinh các lớp Kế toán trưởng (Chứng chỉ do bộ tài chính cấp). Khai giảng từ ngày 21/12/2016.
Trường Đại học Nha Trang tuyển sinh liên thông Đại học chính quy năm 2017
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng, Văn bằng thứ hai. 4 năm hệ vừa làm vừa học.