SliderSlider2
Danh sách thi, phòng thi, lịch thi tuyển sinh liên thông Đại học tháng 12 năm 2017
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng trường Đại học Nha trang tổ chức kỳ thi liên thông Đại học các ngành Nuôi trồng thủy sản, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin vào ngày 9,10/12/2017. Danh sách thi, phòng thi được niêm iết tại văn phòng Trung tâm và trên Web.
Thông báo tuyển sinh Cử nhân Luật - Đại học Huế
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang liên kết với trường Đại học Huế thông báo tuyển sinh Đại học bằng thứ hai, liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng lên đại học ngành Luật
Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng hai, hệ liên thông đợt 2 năm 2017.
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng trường Đại học Nha trang tuyển sinh Đại học hệ văn bằng hai, liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến 30/11/2017.
Kết quả xét tuyển văn bằng hai, thi liên thông Đại học, thông báo nhập học năm 2017
Kết quả thi, xét tuyển văn bằng hai và thông báo nhập học của kỳ thi liên thông Đại học ngành Kế toán, Điện tử, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh và Nuôi trồng thủy sản đợt thi tháng 12 năm 2017.
Kết quả kỳ thi tuyển sinh liên thông Đại học đợt 2 năm 2016
Sinh viên trúng tuyển Đại học văn bằng hai, liên thông Đại học đợt 2 năm 2016 làm thủ tục nhập học tại Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng.
Thông báo tuyển sinh Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh
Trường Đại học Nha Trang liên kết với Trường Đại học Kinh tế Luật tuyển sinh các lớp Đại học hệ VLVH, Văn bằng hai ngành Luật. Sinh viên ra trường được cấp bằng cử nhân luật.
Thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Trường Đại học Nha Trang liên kết với Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh các lớp Đại học hệ VLVH, Văn bằng hai năm 2016 tại Trường Đại học Nha Trang các ngành như sau:
Tuyển sinh Cử nhân Luật - Đại học Huế
Trường Đại học Nha Trang liên kết với Trường Đại học Luật – Đại học Huế tuyển sinh các lớp Đại học hệ VLVH, Liên thông từ Trung cấp lên Đại học, Văn bằng hai ngành Luật. Sinh viên ra trường được cấp bằng cử nhân luật.
Chiêu sinh các lớp Kế toán trưởng do Bộ tài chính cấp chứng chỉ.
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường ĐH Nha Trang chiêu sinh các lớp Kế toán trưởng (Chứng chỉ do bộ tài chính cấp). Khai giảng từ ngày 21/12/2016.
Trường Đại học Nha Trang tuyển sinh liên thông Đại học chính quy năm 2017
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng, Văn bằng thứ hai. 4 năm hệ vừa làm vừa học.