SliderSlider2
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC
Trung tâm ĐT&BD Trường Đại học Nha Trang liên kết với trường Đại học Tài nguyên Môi trường Tp.HCM tuyển sinh đào tạo các lớp liên thông Đại học năm 2020 như sau:
TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2020
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng trường Đại học Nha Trang mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng tại trường Đại học Nha Trang.
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020
Thừa lệnh Hiệu Trưởng, Trung tâm đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh liên thông Đại học, văn bằng hai, Đại học (4 năm) với nội dung như sau.
Chiêu sinh các lớp Kế toán trưởng do Bộ tài chính cấp chứng chỉ.
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường ĐH Nha Trang chiêu sinh các lớp Kế toán trưởng (Chứng chỉ do bộ tài chính cấp). Khai giảng từ ngày 21/12/2016.