SliderSlider2
BIỂU MẪU

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập: xem tại đây

Đơn xin hoãn thi: xem tại đây

Mẫu phiếu điều chỉnh điểm học tập (dành cho GV): xem tại đây

Phiếu báo điểm thi bổ sung: xem tại đây

Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp (SV bị mất bằng TN): xem tại đây

Quy trình ký kết hợp đồng đào tạo: xem tại đây

Mẫu chuyển đổi mã môn học: xem tại dây