SliderSlider2
CƠ SỞ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng trường Đại học Nha Trang hợp tác, liên kết với nhiều trường Đại học và Cao Đẳng trên cả nước trong lĩnh vực đào tạo và hướng nghiệp. Dưới đây là các đơn vị mà Trung tâm hợp tác, liên kết đào tạo