KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC
Đóng
*  ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIẢNG DẠY 

*  CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
-  Bóng đá
-  Bóng chuyền
-  Bơi lội
-  Điền kinh
-  Cầu lông
-  Võ thuật (Taekwondo)

*  CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN
-  Bóng đá:                         2016 - 2017
-  Bóng chuyền:                 2016 - 2017
-  Bơi lội:                            2016 - 2017
-  Điền kinh:                       2016 - 2017
-  Cầu lông:                        2016 - 2017
-  Võ thuật (Taekwondo):   2016 - 2017