Hoạt động hướng tới
Đóng
Kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN 22/12

  
Thống kê truy cập
Đóng
Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: Nguyễn Hồ Phong
Mới Hôm Nay Mới Hôm Nay: 0
Mới Hôm Qua Mới Hôm Qua: 0
Số Thành Viên Toàn Bộ: 11

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 8
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 8

Đang Online Đang Online:
  
Tin ảnh
Đóng
gdqpHoạt động TTGDQPKHHoạt động TTGDQPKH
  
Tin tức
Đóng
Thông báo cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp/khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu.
Thông báo cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp/khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu.

THÔNG BÁO V/v cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp/khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu. Căn cứ vào yêu cầu c...

Các báo cáo học thuật Bộ môn GDQP, tháng 11/2016
Các báo cáo học thuật Bộ môn GDQP, tháng 11/2016

1.MỘT SỐ NỘI DUNG GÓP PHẦN LÀM SÁNG TỎ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ KHÁNG CHIẾN TÒAN DÂN VÀ KHÁNG CHIẾN TOÀN DI...

  
Cán bộ giáo viên
Đóng
- Thời gian nghỉ tết năm 2015, của CBVC và GV

 - Một số CBGV tham gia LLTV trường, xem lịch trực tết Giáp Ngọ
  
Tư liệu Video
Đóng