Hoạt động hướng tới
Minimize  
Thống kê truy cập
Minimize
Membership Membership:
Latest New User Latest: Phạm Tiến Khoa
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 6

People Online People Online:
Visitors Visitors: 0
Members Members: 0
Total Total: 0

Online Now Online Now:
  
Tin ảnh
Minimize
gdqpHoạt động TTGDQPKHHoạt động TTGDQPKH
  
Tin tức
Minimize
Thông báo cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp/khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu.
Thông báo cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp/khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu.

THÔNG BÁO V/v cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp/khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu. Căn cứ vào yêu cầu c...

Các báo cáo học thuật Bộ môn GDQP, tháng 5/2018
Các báo cáo học thuật Bộ môn GDQP, tháng 5/2018

1.LÀM RÕ MỘT SỐ NỘI DUNG TỪNG NGƯỜI TRONG CHIẾN ĐẤU TIẾN CÔNG. Tác giả Lê Dũng Hoan 2.THẮNG LỢI VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH ...

  
Cán bộ giáo viên
Minimize
- Thời gian nghỉ tết năm 2018
 - Một số CBGD tham gia LLTV trường, xem lịch trực tết Mậu Tuất
  
Tư liệu Video
Minimize