Chi tiết thông báo
Đóng

TKB Giáo dục Thể chất, HK1-NH2016-2017
20/09/2016 10:40:31 SA

Bấm vào đây, tải file về


THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 57 – GDTC 3 ( TỰ CHỌN 2 ) – HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017.

SÁNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

7h00 – 8h30

BĐ1 (Hương)

BL1 (Phong)

BĐ5  (Hương)

BL3 (Phong)

BĐ9 (Hương)

BL5 (Phong)

BĐ2 (Mạnh)

BC1 (Tự)

BĐ6 (Mạnh)

BC3 (Tự)

BĐ10 (Mạnh)

BĐ13 (Hương)

CL1 (Trung)

CL3 (Trung)

VO5 (Trang)

BC5 (Tự)

VO1 (Trang)

VO3 (Trang)

8h30 – 10h00

BĐ3 (Hương)

BĐ7 (Hương)

BC4 (Tự)

BĐ11 (Hương)

BC6 (Tự)

BĐ4 (Mạnh)

BĐ8 (Mạnh)

BĐ12 (Mạnh)

VO2 (Trang)

VO4 (Trang)

VO6 (Trang)

CHIỀU

14h00 – 15h30

BĐ26 (Mạnh)

BĐ14 (Hương)

BC9 (Tự)

BĐ18 (Hương)

BĐ22 (Hương)

BC7 (Tự)

BĐ15 (Mạnh)

BĐ19 (Mạnh)

BC11 (Tự)

BĐ23 (Mạnh)

CL5 (Trung)

VO9 (Trang)

VO11 (Trang)

VO7 (Trang)

BC13 (Tự)

15h30 – 17h00

BL8 (Phong)

BĐ16 (Hương)

BL10 (Phong)

BĐ20 (Hương)

BĐ24 (Hương)

BC8 (Tự)

BĐ17 (Mạnh)

BC10 (Tự)

BĐ21 (Mạnh)

BC12 (Tự)

BĐ25 (Mạnh)

VO12 (Trang)

VO8 (Trang)

VO10 (Trang)

TỔNG CỘNG:  58 -   BĐ: 26;  BC: 12; BL: 5; VO: 12; CL: 8

 -  Thời gian đăng ký môn học: - Từ ngày: 28/08/2016 đến ngày 11/09/2016: Đăng ký qua mạng trường (http://daotao.ntu.edu.vn/default.do)

- Hoặc (Buổi sáng từ 8h00, buổi chiều từ 14h00), tại văn phòng trung tâm GDQP

Thời gian học bắt đầu:  Từ ngày:   12/09/2016 đến ngày 05/12/2016 theo thời khóa biểu.

-          Các lớp Bóng đá – BĐ: mã môn học (85097) – Sân cỏ nhân tạo

-           Bóng chuyền - BC (85098) và Cầu lông - CL (85105) - Nhà thi đấu đa năng

-    Các lớp Bơi lội - BL (85066) học tại biển Bãi dương, Hòn chồng, đường Phạm Văn  Đồng, đối diện

Khách sạn CALM SEAS HOTEL – (Những ngày biển động, sóng lớn sẽ học tại Bể bơi Mai Xuân Thưởng)

-    Các lớp Võ thuật - VO (Taekwondo – 85108) học ngoài sân bãi – đường chạy Thanh niên

Tên giảng viên:

Bóng đá: thầy Doãn Văn Hương ( 0913482805); thầy Phù Quốc Mạnh (0942288848)

Bóng chuyền: Thầy Trần Văn Tự (0914024200)

Bơi lội: Thầy Nguyễn Hồ Phong (0903572109)

Cầu lông: Thầy Trương Hoài Trung (0905707789)

Võ thuật: Cô Giang Thị Thu Trang (0935240882)                                                              BỘ MÔN GDTC

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 58 – GDTC 1 ( BẮT BUỘC – ĐIỀN KINH) – HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017.

SÁNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

7h00 – 8h30

58 C.DL2  Phong

58 C.TH    Trung

58 DL2  Phong

58 KTTT   Hương

58 TC    Trung

58 XD1 Mạnh

58 C.KT2  Tự

58 C.TP    Hương

58 KD2  Tự

58 NL        Trung

58 TH2   Phong

58 XD2  Trang

58 CBTS   Mạnh

58 NNA2    Trang

58 TP3    Tự

8h30 – 10h00

58 C.MT  Phong

58 CNHH   Trung

58 KT2        Phong

58 NNA4   Hương

58 TM2   Phong

58 TP2 Mạnh

58 C.NT  Tự

58 CNSH   Hương

58 KTCK2  Tự

58 NT2      Trung

 

58 OT3   Trung

58 DDT     Mạnh

58 OT2      Trang

CHIỀU

14h00 – 15h30

58 C.DDT  Trung

58 C.XD    Phong

58 DL1    Trang

58 NNA1    Tự

58 TH1  Mạnh

58 C.DL1  Trang

58 CDT    Tự

58 KD1    Mạnh

58 NNA3    Phong

58 OT1  Phong

58 C.KT1  Hương

58 KT1    Trung

58 QLTS  Phong

15h30 – 17h00

58 C.NL  Trung

58 CNMT   Phong

58 KTCK1    Trang

58 NT1      Phong

58 TP1     Phong

58 DDT2  Phong

58 C.OT  Trang

58 CTM      Tự

58 KTNN      Mạnh

58 MARKT2  Trung

58 TTQL  Trang

58 C.TM  Hương

58 KT3      Trung

58 MARKT1  Trung

58 TM1         Hương

Thời gian học bắt đầu:      Từ ngày:   19/09/2016

Thời gian kết thúc:           05/12/2016 theo thời khóa biểu.

Địa điểm học tập: Sân bãi ( đường chạy thanh niên trường ĐHNT)                                                                       

Mã môn học Điền kinh: 85065

Phong:  (0903572109);  Trung:  (0993003779);  Tự:  (0914024200);  Hương:  (0913482805);  Mạnh:  (0942288848)

Trang:   (0935240882)                                                                 TC: 57 lớp                                                                                                                                                 BỘ MÔN GDTC