Chi tiết thông báo
Đóng

TKB Giáo dục quốc phòng-AN HK1 NH 2016-2017 (Đợt 1)
24/09/2016 10:10:55 SA


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

TRUNG TÂM GDQP KHÁNH HÒA                                    

                                                                                                              Khánh Hòa, ngày 15 tháng 09 năm 2016

                     THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 

                        DÀNH CHO KHÓA 56 & 57 VÀ CÁC LỚP HỌC LẠI TỪ KHÓA 55 TRỞ VỀ TRƯỚC
                                           (ĐỢT 1 : Từ 19/09-10/10/2016)

1-Áp dụng  SV K56,57

TT

Lớp

Nhóm

Phòng học

TC

MH

Tên

MH

GV giảng dạy

Buổi học

SL

Thời gian học

1

GDQP2A

QP2A

SÂN TẬP

3

66010

GDQP2

Nguyễn Anh Tấn

SÁNG

78

19/09/16-10/10/16

2

GDQP2C

QP2C

SÂN TẬP

3

66010

GDQP2

Nguyễn Văn Hợi

CHIỀU

78

19/09/16-10/10/16

3

GDQP1A

QP1A

PHQP1

5

66009

GDQP1

Lê Xuân Tài

SÁNG

86

19/09/16-10/10/16

4

GDQP1C

QP1C

PHQP1

5

66009

GDQP1

Trịnh Đức Minh

CHIỀU

89

19/09/16-10/10/16

5

GDQP1D

QP1D

PHQP2

5

66009

GDQP1

Võ Như Nam

CHIỀU

55

19/09/16-10/10/16

GHI CHÚ:    Các lớp GDQP2A, 2C chia hai nhóm thực hành, thời gian dạy từ 19/9 - 10/10/2016 ;

P.GIÁM ĐỐC                                                                                                    LẬP KẾ HOẠCH

                                                                                                                  

LÊ XUÂN TÀI                                                                                                          LÊ THỊ THỦY
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                                  

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG                      

KẾ HOẠCH THỰC HÀNH GDQP

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

   (ĐỢT 1 : Từ 19/09-10/10/2016)

                   

TT

Lớp

Nhóm

SL

Địa điểm

Tên môn học

Mã môn học

Giảng viên

Lý thuyết

(18 tiết)

Thực hành

(27tiết)

Buổi

1

GDQP2A

QP2A

78

S.tập

GDQP2

66010

Ng. Anh Tấn

N1 + N2

(Học chung)

Nhóm 1 thực hành 2,4,6

Sáng

Ng. Anh Tấn

Nhóm 2 thực hành 3,5,7

2

GDQP2C

QP2C

78

S.tập

GDQP2

66010

Ng. Văn Hợi

N1 + N2

(Học chung)

Nhóm 1 thực hành 2,4,6

Chiều

Ng. Văn Hợi

Nhóm 2 thực hành 3,5,7

                                                                                                     Nha trang, ngày 19 tháng 09 năm 2016

                   TRƯỞNG BỘ MÔN                                                                                Người lập kế hoạch

                     Lê Xuân Tài                                                                                          Lê Thị Thủy