Chi tiết thông báo
Đóng

Lịch thi GDQPAN-lần 2, HK Hè, NH2015-2016
26/09/2016 8:13:18 CHTRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

TRUNG TÂM GDQP KHÁNH HÒA                                    

                                                                                                                 Khánh Hòa, ngày 23 tháng 10 năm 2016

LỊCH THI LẦN 2  HỌC KỲ III(HÈ), NĂM HỌC 2015-2016 

KHÓA 56,    57 VÀ KHÓA 55 TRỞ VỀ TRƯỚC

-Áp dụng  SV K56, K57,K55

TT

Nhóm

MH

Tên

MH

SL

Phòng thi

Thời gian/

Ngày thi

GV coi thi

Ghi chú

1

67HE2D,67HE2G,67HE2H,67HE2I

67HE2K,67HE2O+67HE2P, HLQP31 HLQP33

66010,66008

GDQP2,GDQP3

53

SÂN TẬP QP

09/10/16,  7 :30

VN Nam, TM Chương

2

HEHL2A, HEHL2B, HEHL2C

66007

GDQP2

29

PHQP1

09/10/16,  7 :30

TĐMinh, LXTài

3

HEHL1A, HEHL1B, HEHL1C

66006

GDQP1

26

PHQP2

09/10/16,  7 :30

NVHợi, NATấn

4

6HE1D,6HE1E,6HE1F,,6HE1G,6HE1H

66009

GDQP1

82

PHQP1A

09/10/16, 9 :00

TĐMinh, LXTài

5

6HE1A,6HE1B,6HE1C

66009

GDQP1

74

PHQP1B

09/10/16, 9 :00

NVHợi, NATấn

P.GIÁM ĐỐC                                                                                                                        LẬP KẾ HOẠCH

LÊ XUÂN TÀI                                                                                                                   LÊ THỊ THỦY