Chi tiết thông báo
Đóng

Lịch thi GDQPAN, lần 2, khóa 58, HK1 NH2016-2017
25/01/2017 8:15:45 CH

Bấm vào đây tải file

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

TRUNG TÂM GDQP KHÁNH HÒA                                    

  Khánh Hòa, ngày 21 tháng 12 năm 2017

                                LỊCH THI LẦN 2  HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017  KHÓA K58

TT

Nhóm

MH

Tên

MH

SL

Phòng thi

Thời gian/

Ngày thi

GV coi thi

Ghi chú

1

58QP38,37,3,34,20,16,12

66006

GDQP1

79

PHQP2

7h30, 18/02/17

Minh TĐ, Hợi NV

 

2

58QP32,19,18

66006

GDQP1

99

PHQP1

7h30, 18/02/17

Tiến NV, Tấn NA

 

3

58QP26,38.23

66007

GDQP2

74

PHQP2

9h00, 18/02/17

Minh TĐ, Hợi NV

 

4

58QP24,22

66007

GDQP2

78

PHQP1

9h00, 18/02/17

Tiến NV, Tấn NA

 

5

58QP33,15,14

66008

GDQP3

17

SÂN TẬP

7h30, 18/02/17

Nam VN, Tuấn BT

 

 

P.GIÁM ĐỐC                                                                                                               LẬP KẾ HOẠCH