Chi tiết thông báo
Đóng

Thời khóa biểu GDQPAN, HK2, NH2016-2017
10/03/2017 11:05:54 CH

Tải file tại đây
                     
                         THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 
                          DÀNH CHO KHÓA 56 & 57 VÀ CÁC LỚP K58, KHÓA 55 TRỞ VỀ TRƯỚC

 

1-Áp dụng  SV K56,57

 

TT

Lớp

Nhóm

Phòng

học

TC

MH

Tên

MH

GV

Buổi

học

SL

Thời gian

1

GDQP2C

QP2CK2

SÂN TẬP

3

66010

GDQP2

TĐ Minh

CHIỀU

41

06/03/17

-18/03/17

2

GDQP1A

QP1AK2

PHQP1

5

66009

GDQP1

NA Tấn

SÁNG

38

06/03/17

-29/03/17

3

GDQP1B

QP1BK2

PHQP1

5

66009

GDQP1

LX Tài

CHIỀU

82

06/03/17

-29/03/17

12

GDQP2Z

QP2ZK2

SÂN TẬP

3

66010

GDQP2

NV Hợi

SÁNG

56

29/05/17

-10/06/17

13

GDQP2V

QP2VK2

SÂN TẬP

3

66010

GDQP2

VN Nam

CHIỀU

37

29/05/17

-10/06/17

14

GDQP1H

QP1HK2

PHQP1

5

66009

GDQP1

VN Nam

SÁNG

73

29/05/17

-19/06/17

15

GDQP1L

QP1LK2

PHQP1

5

66009

GDQP1

TĐ Minh

CHIỀU

33

29/05/17

-19/06/17

 

2 -Áp dụng  SV K58

(SV K55 TRỞ VỀ TRƯỚC CÓ NHU CẦU HỌC THÌ ĐĂNG KÝ VÀO HỌC CÙNG)

 

TT

Lớp

Nhóm

Phòng

học

TC

MH

Tên

MH

GV

Buổi

học

SL

Thời gian

16

GDQP21

QP21K2

PHQP1

2

66007

GDQP2

NA Tấn

TỐI

92

06/03/17

-22/03/17

17

GDQP22

QP22K2

PHQP2

2

66007

GDQP2

BT Tuấn

TỐI

92

06/03/17

-16/03/17

22

GDQP23

QP23K2

PHQP1

2

66007

GDQP2

NV Hợi

TỐI

90

24/03/17

-9/04//17

23

GDQP24

QP24K2

PHQP2

2

66007

GDQP2

TĐ Minh

TỐI

90

24/03/17

-9/04//17

28

GDQP25

QP25K2

PHQP1

2

66007

GDQP2

NV Hợi

TỐI

91

10/04/17

-20/04/17

29

GDQP26

QP26K2

PHQP2

2

66007

GDQP2

BT Tuấn

TỐI

32

10/04/17

-20/04/17

30

GDQP3

QP3NK2

SÂN TẬP

3

66008

GDQP3

BT Tuấn

SÁNG

48

29/05/17

-10/06/17

31

GDQP3

QP3MK2

SÂN TẬP

3

66008

GDQP3

LX Tài

CHIỀU

51

29/05/17

-10/06/17