Chi tiết thông báo
Đóng

Lịch thi GDQPAN, học kỳ 2 NH2016-2017
04/04/2017 12:36:14 CH

Tải file về

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

TRUNG TÂM GDQP KHÁNH HÒA                                    

                                                                                                                      Khánh Hòa, ngày 10 tháng 03 năm 2017

                                                      LỊCH THI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017
                                                    KHÓA 56,57 VÀ KHÓA K58, 55 TRỞ VỀ TRƯỚC

 1-Áp dụng  SV K56, K57 .

TT

Lớp

Nhóm

MH

Tên

MH

SL

Phòng thi

Thời gian/

Ngày thi

GV coi thi

Ghi chú

1

GDQP2C

QP2CK2

66010

GDQP2

39

SÂN TẬP QP

18/03/17,13h30

Trịnh Đức Minh

2

GDQP1A

QP1AK2

66009

GDQP1

38

PHQP1

30/03/17,7h30

LX Tài, NA Tấn

3

GDQP1B

QP1BK2

66009

GDQP1

75

PHQP1,PHQP2

30/03/17,9h00

TĐ Minh+ThủyLT,  LX Tài+ NA Tấn

4

GDQP2Z

QP2ZK2

66010

GDQP2

62

SÂN TẬP QP

10/06/17,7h30

Nguyễn Văn Hợi

5

GDQP2V

QP2VK2

66010

GDQP2

41

SÂN TẬP QP

10/06/17,13h30

Võ Như Nam

6

GDQP1H

QP1HK2

66009

GDQP1

93

PHQP1,PHQP2

21/06/17,7h30

Nam VN+Tuấn BT, MinhTĐ+TiếnNV

7

GDQP1L

QP1LK2

66009

GDQP1

43

PHQP1

21/06/17,9h00

Minh TĐ+Tiến NV

2- Áp dụng  SV K58, K55

TT

Lớp

Nhóm

MH

Tên

MH

SL

Phòng thi

Thời gian/

Ngày thi

GV coi thi

Ghi chú

1

GDQP21

QP21K2

66007

GDQP2

92

PHQP1,PHQP2

23/03/17,18h30

LX Tài + NA Tấn, Tuấn BT+Minh TĐ

2

GDQP22

QP22K2

66007

GDQP2

91

PHQP1,PHQP2

23/03/17,20h00

LX Tài + NA Tấn, Tuấn BT+Minh TĐ

3

GDQP23

QP23K2

66007

GDQP2

86

PHQP1,PHQP2

16/04/17,18h30

Minh TĐ+Tiến NV, Hợi NV+Tài LX

4

GDQP24

QP24K2

66007

GDQP2

98

PHQP1,PHQP2

09/04/17,18h30

Minh TĐ+Tiến NV, Hợi NV+Tài LX

5

GDQP25

QP25K2

66007

GDQP2

93

PHQP1,PHQP2

23/04/17,18h30

Nam VN+Tuấn BT, Hợi NV+MinhTĐ

6

GDQP26

QP26K2

66007

GDQP2

86

PHQP1,PHQP2

23/04/17,20h00

Nam VN+Tuấn BT, Hợi NV+MinhTĐ

7

GDQP3

QP3NK2

66008

GDQP3

60

SÂN TẬP QP

10/06/17,7h30

Bùi Thanh Tuấn

8

GDQP3

QP3MK2

66008

GDQP3

61

SÂN TẬP QP

10/06/17,13h30

Lê Xuân Tài

P.GIÁM ĐỐC                                                                                                                                                     LẬP KẾ HOẠCH