Chi tiết thông báo
Đóng

Kế hoạch tập đội tuyển ĐHNT
19/10/2017 10:14:38 SA

KẾ HOẠCH TẬP LUYỆN CÁC ĐỘI TUYỂN NĂNG KHIẾU THỂ THAO TRƯỜNG ĐHNT

 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

-Thời gian luyện tập: Từ 18/09/2017 đến ngày 30/12/2017; tổng cộng 15 tuần

- thời khóa biểu tập luyện trong  tuần như sau:

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CHỦ NHẬT

CHIỀU:

Từ: 18 giờ – 20 giờ

CẦU LÔNG

(TRUNG)

Nhà thi đấu

18 giờ – 20 giờ

BÓNG ĐÁ NAM

(HƯƠNG)

Sân cỏ nhân tạo

17 giờ – 19 giờ

BÓNG CHUYỀN

(TỰ)

Nhà thi đấu

18 giờ – 20 giờ

BƠI LỘI (PHONG)

Bể bơi : 17 giờ – 19 giờ

VÕ THUẬT (TRANG)

Sân bãi ngoài :

18 giờ – 20 giờ

                TRUNG TÂM PVTH

                                                                                                                 BỘ MÔN GDTC

                                                                                                                          Tr. Bộ môn

                                                                                                             Nguyễn Hồ Phong