Chi tiết thông báo
Đóng

Thời khóa biểu GDTC3, K58, tự chọn
19/10/2017 10:22:32 SA


THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 58 – GDTC 3 ( TỰ CHỌN 2 ) – HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018.

SÁNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

7h00 – 8h30

BL1 (Phong)

BL2 (Phong)

BL3 (Phong)

BĐ4 (Hương)

BĐ5 (Hương)

BĐ6 (Hương)

BĐ1 (Hương)

BĐ2 (Hương)

BĐ3  (Hương)

BĐ10 (Mạnh)

BĐ11 (Mạnh)

BĐ12 (Mạnh)

BĐ7 (Mạnh)

BĐ8 (Mạnh)

BĐ9 (Mạnh)

BC3 (Tự)

BC5 (Tự)

CL1 (Trung)

BC1 (Tự)

VO3 (Trang)

VO5 (Trang)

VO1 (Trang)

VO2 (Trang)

8h30 – 10h00

CL2 (Trung)

BC2 (Tự)

CL3 (Trung)

BC4 (Tự)

BC6 (Tự)

VO8 (Trang)

VO4 (Trang)

CHIỀU

14h00 – 15h30

BĐ13 (Hương)

BĐ15 (Mạnh)

BĐ17 (Hương)

BĐ19 (Mạnh)

BC11 (Tự)

BC7 (Tự)

CL4 (Trung)

BC9 (Tự)

CL6 (Trung)

VO9 (Trang)

15h30 – 17h00

BĐ14 (Hương)

BL6 (Phong)

BĐ18 (Hương)

BL8 (Phong)

BĐ21 (Hương)

BC8 (Tự)

BĐ16 (Mạnh)

BC10 (Tự)

BĐ20 (Mạnh)

BĐ22 (Mạnh)

VO6 (Trang)

VO7 (Trang)

VO10 (Trang)

SỐ LỚP  :   BĐ: 22 (Hương : 11;  Mạnh: 11) ;  BC: 11 (Tự) ; BL: 5 ( Phong); VO: 10 ( Trang); CL: 5 (Trung)

TỔNG CỘNG:  53

 -  Thời gian đăng ký môn học: - Từ ngày: 15/08/2017 đến ngày 10/09/2017: Đăng ký qua mạng trường (http://daotao.ntu.edu.vn/default.do)- Hoặc (Buổi sáng từ 8h00, buổi chiều từ 14h00), tại văn phòng trung tâm GDQP

Thời gian học bắt đầu:  Từ ngày:   18/09/2017 đến ngày 09/12/2017 theo thời khóa biểu.

-          Các lớp Bóng đá – BĐ: mã môn học (85097) – Sân cỏ nhân tạo

-           Bóng chuyền - BC (85098) và Cầu lông - CL (85105) - Nhà thi đấu đa năng

-    Các lớp Bơi lội - BL (85066) học tại biển Bãi dương, Hòn chồng, đường Phạm Văn  Đồng, đối diện Khách sạn CALM SEA HOTEL – (Những ngày biển động, sóng lớn sẽ học tại Bể bơi Mai Xuân Thưởng)

-    Các lớp Võ thuật - VO (Taekwondo – 85108) học ngoài sân bãi – đường chạy Thanh niên

- Mã môn học Điền kinh: 85065

Tên giảng viên:

Bóng đá: thầy Doãn Văn Hương ( 0913482805); thầy Phù Quốc Mạnh (0942288848)

Bóng chuyền: Thầy Trần Văn Tự (0914024200)

Bơi lội: Thầy Nguyễn Hồ Phong (0603572109)

Cầu lông: Thầy Trương Hoài Trung (0905707789)

Võ thuật: Cô Giang Thị Thu Trang (0935240882)

                                                                                                                                        BỘ MÔN GDTC