Chi tiết thông báo
Đóng

TKB K59 GD thể chất 2 (Tự chọn 1)
01/02/2018 2:32:12 CH

Bấm vào đây tải fipe

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 59 – GDTC 2 ( TỰ CHỌN 1 ) – HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018.

 

SÁNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

7h00 – 8h30

BL1 (Phong)

BL2 (Phong)

BL3 (Phong)

BL4 (Phong)

BL5 (Phong)

BL6 (Phong)

BĐ1 (Hương)

BĐ2 (Hương)

BĐ3  (Hương)

BĐ4 (Hương)

BĐ5(Hương)

BĐ6 (Hương)

BĐ7 (Mạnh)

BĐ8 (Mạnh)

BĐ9 (Mạnh)

BĐ10 (Mạnh)

BĐ11(Mạnh)

BĐ12 (Mạnh)

BC1 (Tự)

CL1 (Trung)

BC3 (Tự)

CL3 (Trung)

BC5 (Tự)

BC7 (Tự)

VO1 (Trang)

VO2 (Trang)

VO3 (Trang)

VO4 (Trang)

VO5 (Trang)

VO6 (Trang)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8h30 – 10h00

BC2 (Tự)

CL2 (Trung)

BC4 (Tự)

CL4 (Trung)

BC6 (Tự)

BL7 (Phong)

 

 

 

 

 

CHIỀU

BĐ13 (Hương)

BĐ14 (Hương)

BĐ15 (Hương)

BĐ16 (Hương)

BL13 (Phong)

14h00 – 15h30

BĐ17 (Mạnh)

BĐ18 (Mạnh)

BĐ19 (Mạnh)

BĐ20 (Mạnh)

BC12 (Tự)

BC14 (Tự)

BC8 (Tự)

CL5 (Trung)

CL7 (Trung)

BC10 (Tự)

 

VO12 (Trang)

 

 

 

 

 

15h30 – 17h00

BL8 (Phong)

BL9 (Phong)

BL10 (Phong)

BL11 (Phong)

BL12 (Phong)

BL14 (Phong)

BĐ21 (Hương)

BĐ22 (Hương)

BĐ23 (Hương)

BĐ24 (Hương)

BC13 (Tự)

VO13 (Trang)

BĐ25 (Mạnh)

BĐ26 (Mạnh)

BĐ27 (Mạnh)

BĐ28 (Mạnh)

 

BC9 (Tự)

CL6 (Trung)

CL8 (Trung)

BC11 (Tự)

 

VO7 (Trang)

VO8 (Trang)

VO9 (Trang)

VO10 (Trang)

VO11 (Trang)

 

SỐ LỚP: BĐ: 28 (Hương: 14 ;  Mạnh: 14) ;  BC: 14 (Tự) ; BL: 14 ( Phong); VO: 13 ( Trang); CL: 8  (Trung)

TỔNG CỘNG:  77

 -  Thời gian đăng ký môn học: - Từ ngày: .....02/2018 đến ngày ...../03/2018:

Đăng ký qua mạng trường (http://daotao.ntu.edu.vn/default.do)

- Hoặc (Buổi sáng từ 8h00, buổi chiều từ 14h00), tại văn phòng trung tâm GDQP

Thời gian học bắt đầu:  Từ ngày:   12/03/2018 đến ngày 28/05/2018 theo thời khóa biểu.

-          Các lớp Bóng đá – BĐ: mã môn học (85097) – Sân cỏ nhân tạo

-           Bóng chuyền - BC (85098) và Cầu lông - CL (85105) - Nhà thi đấu đa năng

-    Các lớp Bơi lội - BL (85066) học tại biển Bãi dương, Hòn chồng, đường Phạm Văn  Đồng,

đối diện Khách sạn CALM SEA HOTEL – (Những ngày biển động, sóng lớn sẽ học tại Bể bơi, 101 Mai Xuân Thưởng, NT, KH)

-    Các lớp Võ thuật - VO (Taekwondo – 85108) học ngoài sân bãi – đường chạy Thanh niên

Tên giảng viên:

Bóng đá: thầy Doãn Văn Hương ( 0913482805); thầy Phù Quốc Mạnh (0942288848)

Bóng chuyền: Thầy Trần Văn Tự (0914024200)              Bơi lội: Thầy Nguyễn Hồ Phong (0903572109)

Cầu lông: Thầy Trương Hoài Trung (0905707789)         Võ thuật: Cô Giang Thị Thu Trang (0935240882)

BỘ MÔN GDTC