Tin tức
Minimize
KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN VÀ GIAO NAM SINH VIÊN ĐÀO TẠO SỸ QUAN DỰ BỊ NĂM 2016
Thực hiện Công văn số 28/BGDĐT-GDQP ngày 04/04/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Nha Trang tuyển chọn 20 nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sỹ quan dự bị (SQDB) năm 2016.
Thông báo về việc đăng ký của sinh viên các khóa (trừ K56) vào các lớp học phần GDQP-AN được mở trong học kỳ 1 năm học 2014-2015
THÔNG BÁO (Về việc đăng ký của sinh viên các khóa vào các lớp học phần GDQP-AN được mở trong học kỳ 1 năm học 2014-2015)
Thông báo về Kế hoạch giảng dạy các học phần GDQP-AN, đầu năm cho sinh viên khóa mới (K56) trong học kỳ 1 năm học 2014-2015
THÔNG BÁO (Về việc về Kế hoạch giảng dạy các học phần GDQP-AN, đầu năm cho sinh viên khóa mới-K56 được mở trong học kỳ 1 năm học 2014-2015)
Kế hoạch giảng dạy GDQP-AN Khóa 55
HSSV khóa 55, nhập học vào ĐHNT, đợt 1, xin mời xem lịch học các học phần Giáo dục quốc phòng, an ninh, học kỳ I, năm học 2013-2014.
Ke hoach giang day GDQP khoa 54
Ke hoach giang day GDQP khoa 54
Kê hoạch dạy HK2/NH 2011-2012
Thời khóa biểu dạy học