Tin tức
Minimize

Kế hoạch giảng dạy GDQP-AN Khóa 55

Ngày đăng: 10-12-2013 / Đăng bởi: Trang Giang Thị Thu
HSSV khóa 55, nhập học vào ĐHNT, đợt 1, xin mời xem lịch học các học phần Giáo dục quốc phòng, an ninh, học kỳ I, năm học 2013-2014.

Các tin cùng chuyên mục

Thông báo về việc đăng ký của sinh viên các khóa (trừ K56) vào các lớp học phần GDQP-AN được mở trong học kỳ 1 năm học 2014-2015

Thông báo về Kế hoạch giảng dạy các học phần GDQP-AN, đầu năm cho sinh viên khóa mới (K56) trong học kỳ 1 năm học 2014-2015

Ke hoach giang day GDQP khoa 54

Kê hoạch dạy HK2/NH 2011-2012