Tin tức
Đóng

Thông báo về Kế hoạch giảng dạy các học phần GDQP-AN, đầu năm cho sinh viên khóa mới (K56) trong học kỳ 1 năm học 2014-2015

Ngày đăng: 17-10-2014 / Đăng bởi: Nguyễn Văn
THÔNG BÁO (Về việc về Kế hoạch giảng dạy các học phần GDQP-AN, đầu năm cho sinh viên khóa mới-K56 được mở trong học kỳ 1 năm học 2014-2015)

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của Nhà trường, hiện nay Trung tâm GDQP Khánh Hòa đã triển khai TKB học GDQPAN cho SV khóa mới (K56) cả NV 1 và NV2.

Kính mời bấm vào đây, để có thông tin chi tiết (NV1)
và NV2

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh