Tin tức
Minimize

Thông báo về Kế hoạch giảng dạy các học phần GDQP-AN, đầu năm cho sinh viên khóa mới (K56) trong học kỳ 1 năm học 2014-2015

Ngày đăng: 17-10-2014 / Đăng bởi: Trang Giang Thị Thu
THÔNG BÁO (Về việc về Kế hoạch giảng dạy các học phần GDQP-AN, đầu năm cho sinh viên khóa mới-K56 được mở trong học kỳ 1 năm học 2014-2015)

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của Nhà trường, hiện nay Trung tâm GDQP Khánh Hòa đã triển khai TKB học GDQPAN cho SV khóa mới (K56) cả NV 1 và NV2.

Kính mời bấm vào đây, để có thông tin chi tiết (NV1)
và NV2

Các tin cùng chuyên mục

Thông báo về việc đăng ký của sinh viên các khóa (trừ K56) vào các lớp học phần GDQP-AN được mở trong học kỳ 1 năm học 2014-2015

Kế hoạch giảng dạy GDQP-AN Khóa 55

Ke hoach giang day GDQP khoa 54

Kê hoạch dạy HK2/NH 2011-2012