Tin tức
Minimize
Thông báo cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp/khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu.
THÔNG BÁO V/v cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp/khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu. Căn cứ vào yêu cầu của SV về cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN, bộ phận Quản lý đào tạo đã tiến hành các thủ tục rà soát kết quả học tập, ra Quyết định cấp SV các khóa đã hoàn tất các thủ tục cần thiết.
Đăng ký hoc GDQP
Đăng ký học GDQP-AN năm 2007
Chứng chỉ hệ phi chính quy
Trung tâm giáo dục Quốc phòng Khánh Hòa thông báo đến các bạn Sinh viên được biết quy trình cấp Chứng chỉ GDQP-AN hệ phi chính quy tại trường ĐH Nha Trang như sau
Chứng chỉ GDQP-AN
Trung tâm quốc phòng Khánh hòa thông báo đến các sinh viên trường ĐH Nha trang quy trình cấp Chứng chỉ GDQP-AN, cụ thể như sau