Tin tức
Đóng
Chứng chỉ GDQP-AN
Trung tâm quốc phòng Khánh hòa thông báo đến các sinh viên trường ĐH Nha trang quy trình cấp Chứng chỉ GDQP-AN, cụ thể như sau
Nguyễn Văn Hợi - Người duyệt: Nguyễn Văn Hợi
Ngày đăng: 25/01/2013 9:19:04 SA
Mời xem nội dung tại đây