Tin tức
Đóng
Chứng chỉ hệ phi chính quy
Trung tâm giáo dục Quốc phòng Khánh Hòa thông báo đến các bạn Sinh viên được biết quy trình cấp Chứng chỉ GDQP-AN hệ phi chính quy tại trường ĐH Nha Trang như sau
Nguyễn Văn Hợi - Người duyệt: Nguyễn Văn Hợi
Ngày đăng: 25/01/2013 9:20:57 SA
Mời xem nội dung tại đây