Tin tức
Minimize

Thông báo cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp/khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu.

Ngày đăng: 25-09-2018 / Đăng bởi: Trang Giang Thị Thu
THÔNG BÁO V/v cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp/khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu. Căn cứ vào yêu cầu của SV về cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN, bộ phận Quản lý đào tạo đã tiến hành các thủ tục rà soát kết quả học tập, ra Quyết định cấp SV các khóa đã hoàn tất các thủ tục cần thiết.
Hiện nay, công tác in Chứng chỉ đã hoàn thành, bộ phận quản lý đào tạo thông báo tới Ban cán sự các lớp sinh viên đến nhận Chứng chỉ GDQP-AN cho lớp mình.
Thời gian:     Giờ hành chính các ngày thứ 2-thứ 6
Địa điểm:    Văn phòng Trung tâm GDQPKH
Khi đến nhận thẻ, Ban cán sự các lớp mang theo Chứng minh nhân dân và Thẻ SV
Kính đề nghị Thư ký các khoa đôn đốc Ban Cán sự các lớp đến nhận Chứng chỉ nói trên

Các tin cùng chuyên mục

Chứng chỉ hệ phi chính quy

Chứng chỉ GDQP-AN