Tin tức
Đóng
Các báo cáo học thuật Bộ môn GDQP, tháng 11/2016
1.MỘT SỐ NỘI DUNG GÓP PHẦN LÀM SÁNG TỎ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ KHÁNG CHIẾN TÒAN DÂN VÀ KHÁNG CHIẾN TOÀN DIỆN NHẰM PHỤC VỤ GIÁO DỤC QPAN CHO SINH VIÊN Tác giả Lê Xuân Tài 2.PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HIỆN ĐỘNG TÁC ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ ( ĐLĐN) TỪNG NGƯỜI KHÔNG CÓ SÚNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GDQP CHO SINH VIÊN Tác giả Nguyễn Anh Tấn 3. BỐ TRÍ GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN CỦA MÔN HỌC GDQP THEO CÁC CHUYÊN ĐỀ, CHUYÊN SÂU. Tác giả VVõ Như Nam
Hội thảo khoa học Bộ môn
Tìm PP giảng dạy phù hợp đối tượng học GDTC
Hội thảo Khoa học
Tìm phương pháp giảng dạy phù hợp cho HSSV là các đối tượng đặc biệt