Tin tức
Minimize
Các báo cáo học thuật Bộ môn GDQP, tháng 5/2018
1.LÀM RÕ MỘT SỐ NỘI DUNG TỪNG NGƯỜI TRONG CHIẾN ĐẤU TIẾN CÔNG. Tác giả Lê Dũng Hoan 2.THẮNG LỢI VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 – 1975) Tác giả Nguyễn Văn Tiến 3. PHƯƠNG ÁN GIẢNG DẠY NỘI DUNG “THỰC HÀNH SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI LỰU ĐẠN VIỆT NAM” THEO THEO THÔNG TƯ SỐ 03/2017 TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QP&AN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG. Tác giả Bùi Than Tuấn
Hội thảo khoa học Bộ môn
Tìm PP giảng dạy phù hợp đối tượng học GDTC
Hội thảo Khoa học
Tìm phương pháp giảng dạy phù hợp cho HSSV là các đối tượng đặc biệt