Tin tức
Đóng

Hội thảo Khoa học

Ngày đăng: 25-01-2013 / Đăng bởi: Nguyễn Văn
Tìm phương pháp giảng dạy phù hợp cho HSSV là các đối tượng đặc biệt
Trung tâm sẽ tiến hành tổ chức hội thảo khoa học cấp đơn vị về 
"Tìm phương pháp giảng dạy phù hợp cho HSSV là các đối tượng đặc biệt"
áp dụng trong học tập các học phần GDTC
Ngày, giờ cụ thể và địa điểm sẽ thông báo sau 
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh