Chương trình đào tạo
Đóng

+ Tổ chức đào tạo học phần Tiếng Anh A1 cho Khóa 57,58,59

+ Hệ đào tạo chứng chỉ Quốc Gia

+ Chứng chỉ Tiếng Anh A, B, C

+ Chứng chỉ Tiếng Nga – Pháp – Hoa A, B

+ Đào tạo các lớp Tiếng Nga Căn bản, Tiếng Nga giao tiếp nhà hàng khách sạn.

+ Đào tạo các lớp Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic theo chương trình biên soạn của IIG

+ Tổ chức ôn tập và thi các lớp Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic cho sinh viên Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học của Trường Đại học Nha Trang

+ Đào tạo Tiếng Anh chuyên ngành: Cơ khí, Chế biến, Kinh tế, Khai thác và Nuôi trồng Thủy sản.

+ Tiếng Anh thiếu nhi