Chương trình đào tạo
Đóng


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

I.      CHƯƠNG TRÌNH DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH

-     Đào tạo chứng chỉ A, B, C Quốc gia Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, có chuyên gia nước ngoài cùng tham gia giảng dạy.

-     Đào tạo các lớp tiếng Anh điều kiện A1 cho sinh viên K60 chưa đạt chuẩn đầu vào (Theo chuẩn châu Âu)

-     Đào tạo các lớp giao tiếp Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung.

-     Đào tạo chứng Tiếng Anh chuyên ngành nâng cao: Quản trị Kinh Doanh, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành,Tài chính Ngân hàng, Kế toán Kiểm toán, Kỹ thuật ô tô, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Sinh học, Môi trường, Công nghệ Chế biến thực phẩm, Nuôi trồng Thủy sản và Quản lý Thủy sản.

II.    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ:

-     Giao tiếp tiếng Anh (Giáo trình OUTCOMES). Có chuyên gia nước ngoài giảng dạy.

-    Tiếng Anh APTIS: Chứng chỉ do Hội đồng Anh cấp, thi tại tường Đại học Nha Trang.

-    Tiếng Anh IELTS: Chứng chỉ do Hội đồng Anh cấp, thi tại tường Đại học Nha Trang.

-    Chương trình thực tập sinh Nhà hàng Khách sạn tại Singapore.

-    Chương trình tiếng Hàn dành cho người bắt đầu: Giáo viên Việt và chuyên gia Hàn Quốc giảng dạy. Sau khi kết thúc có hội đồng thi cấp chứng chỉ Quốc tế tiếng Hàn tại trường Đại học Nha Trang. (Trung tâm giới thiệu chương trình học bổng cho một số chuyên ngành khi học viên có chứng chỉ tiếng Hàn và có nguyện vọng chuyển tiếp học đại học ngành thứ 2 hoặc thạc sỹ tại Hàn Quốc. Phía chính phủ Hàn Quốc yêu cầu cấp độ 3 đối với đại học và cấp độ 5 đối với sau đại học)

-    Chương trình tiếng Nhật dành cho người bắt đầu: Giáo viên Việt và chuyên gia Nhật giảng dạy. Sau khi kết thúc có hội đồng thi cấp chứng chỉ Quốc tế tiếng Nhật tại trường Đại học Nha Trang. (Trung tâm giới thiệu chương trình học bổng cho học viên sang học ngành Điều dưỡng tại Nhật sau khi học xong cấp độ 4)

-    Chương trình tiếng Trung dành cho người bắt đầu: Giáo viên Việt và chuyên gia Trung Quốc giảng dạy. Sau khi kết thúc có hội đồng thi cấp chứng chỉ Quốc tế tiếng Trung HSK tại trường Đại học Nha Trang.