Thông báo
Đóng
  
Lịch thi
Đóng
LỊCH THI TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 


  
Kết quả thi
Đóng

Kết quả Tiếng Anh mô phỏng chuẩn TOEIC ngày 25/03/2018

Kết quả Tiếng Anh mô phỏng chuần Toeic ngày 07/01/2018

Kết quả Tiếng Anh mô phỏng chuẩn TOEIC ngày 26/11/2017

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 22/10/2017

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 17/09/2017


Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn TOEIC ngày 23/07/2017

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn TOEIC ngày 18/06/2017

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn TOEIC ngày 21/05/2017

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 23/04/2017

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 26/03/2017

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn TOEIC ngày 23/02/2017

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng  chuẩn TOEIC ngày 18/12/2016

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn TOEIC ngày 27/11/2016

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 16/10/2016

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 18/09/2016

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 25/07/2016

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 19/06/2016

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 22/05/2016

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 24/04/2016

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 20/03/2016

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 17/01/2016

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 20/12/2015

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 29/11/2015

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 25/10/2015

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 20/09/2015

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 19/07/2015

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 21/06/2015

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 17/05/2015

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 19/04/2015

kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 22/03/2015

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 18/01/2015

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 07/12/2014

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 09/11/2014

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 12/10/2014

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 14/09/2014

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 20/07/2014

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toiec ngày 08/06/2014

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 11/05/2014

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toiec ngày 06/04/2014

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 09/03/2014Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 27/10/2013

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 29/09/2013Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 19/05/2013

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 21/04/2013

Kết quả thi Tiếng Anh mô phỏng chuẩn Toeic ngày 17/03/2013