HÌNH ẢNH
Minimize
TOÀN CẢNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
  
Hình ảnh
Minimize
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANGMÙA THI


 

 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ TRƯỜNG HỌC

TỔ BẢO VỆ

058. 2 471 114             0914 671 969

NHÂN SỰ - NHIỆM VỤ

3

 TT   

Họ và tên

 chúc vụ

 số điện thoại

Chức năng nhiệm vụ

01


Đỗ Quang Điệp

Tổ trưởng

0914671969

- Điều hành quản lý tổ Bảo vệ chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm phục vụ trường học về công tác an ninh trật tự trường học
- Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy
- Lên lịch trực tuần tra canh gác 24/24 giờ hàng ngày
- Phối hợp với công an khi có sự việc vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy nhà trường.
- Giám soát, kiểm soát đi lại của CBVC trong giờ hành chính
- Chịu trách nhiệm bồi hoàn các tài sản của tập thể bị mất mát.

02


  Đỗ Quốc Doanh

 Nhân viên

 0985024249

- Đảm nhiệm trực cổng, tuần tra canh gác theo từng ca tương ứng với chức danh và tiền lương hiện hưởng; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng. 

03


Lê Minh Tuấn

 Nhân viên

 0916466213

- Đảm nhiệm trực cổng, tuần tra canh gác theo từng ca tương ứng với chức danh và tiền lương hiện hưởng; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng.

04


Trần VănTrung

 Nhân viên

 0935736796

 - Đảm nhiệm trực cổng, tuần tra canh gác theo từng ca tương ứng với chức danh và tiền lương hiện hưởng; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng.

 05  Cao Văn Giang      - Đảm nhiệm trực cổng, tuần tra canh gác theo từng ca tương ứng với chức danh và tiền lương hiện hưởng; 

   
Nguyễn Trung Cao
 Nhân Viên    - Đảm nhiệm trực cổng, tuần tra canh gác theo từng ca tương ứng với chức danh và tiền lương hiện hưởng; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng.
 06  
Hứa Khánh Tâm
     - Đảm nhiệm trực cổng, tuần tra canh gác theo từng ca tương ứng với chức danh và tiền lương hiện hưởng; 

 07  
Phan Quốc Thái
     - Đảm nhiệm trực cổng, tuần tra canh gác theo từng ca tương ứng với chức danh và tiền lương hiện hưởng; 

08

 Vệ sỹ

 Nhân viên
SL:09

 

- Đảm nhiệm trực cổng, tuần tra canh gác theo từng ca tương ứng với chức danh và tiền lương hiện hưởng; 

09