PHƯƠNG CHÂM BẢO VỆ  TÀI SẢN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG: PHÒNG LÀ CHÍNH
  
Hướng tới
Minimize


BẢO VỆ
TRƯỜNG ĐH NHA TRANG
  
Trường đhnt
Minimize

  
HÌNH ẢNH
Minimize
  
Đ/C KHỔNG TRUNG THẮNG - PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRAO GIẤY KHEN        
  
Hình ảnh
Minimize
Bảo vệ Tuyển sinh đợt 1- 2016 an toàn tuyệt đối
  
Nội dung
Minimize
THÔNG TƯ: Số: 23/2012/TT-BCA, ngày 27 tháng 04 năm 2012 lehoainam 10/20/2015 10:09:14 AM
 THÔNG TƯ Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”
Công điện 967/CĐ-TTg năm 2014 tăng cường công tác ... lehoainam 7/9/2014 1:09:59 PM
 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lehoainam 7/9/2014 1:04:27 PM
 Số tư liệu: 3372/BGDĐT-VP Ngày ban hành: 30-06-2014 Tệp đính kèm: 3372VP.pdf
Đảm bảo an ninh, trật tự trường học lehoainam 6/30/2014 9:09:15 AM
 2515/BGDĐT-CTHSSV
THÔNG TƯ: Số: 11/2014/TT-BCA, Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2014 lehoainam 5/30/2014 9:30:37 AM
 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2003/NĐ-CP NGÀY 04/4/2003 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2012/NĐ-CP NGÀY 22/5/2012 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY