PHƯƠNG CHÂM BẢO VỆ  TÀI SẢN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG: PHÒNG LÀ CHÍNH
  
Hướng tới
Minimize


BẢO VỆ
TRƯỜNG ĐH NHA TRANG
  
Trường đhnt
Minimize

  
HÌNH ẢNH
Minimize
  
Đ/C KHỔNG TRUNG THẮNG - PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRAO GIẤY KHEN        
  
Hình ảnh
Minimize
Bảo vệ Tuyển sinh đợt 1- 2016 an toàn tuyệt đối
  
Nội dung
Minimize
Trả lời kiến nghị của sinh viên tháng 9/2016 lehoainam 9/22/2016 11:10:52 AM
Trả lời những nội dung kiến nghị tháng 10/2015 lehoainam 10/30/2015 3:05:38 PM
Phản hồi ý kiến sinh viên tháng 9/2015 lehoainam 9/30/2015 3:56:48 PM
Giải trình những kiến nghị của SV tháng 4-2015 lehoainam 5/6/2015 8:21:23 AM
Giải trình các kiến nghị của các đơn vị tháng 2+3/2015 lehoainam 3/26/2015 8:30:49 AM
Phản hồi kiến nghị của sinh viên Tháng 1/2015 lehoainam 1/26/2015 5:03:38 PM
Phản hồi ý kiến tháng 12-2014 lehoainam 12/27/2014 2:53:15 PM