PHƯƠNG CHÂM BẢO VỆ  TÀI SẢN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG: PHÒNG LÀ CHÍNH
  
Hướng tới
Minimize


BẢO VỆ
TRƯỜNG ĐH NHA TRANG
  
Trường đhnt
Minimize

  
HÌNH ẢNH
Minimize
  
Đ/C KHỔNG TRUNG THẮNG - PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRAO GIẤY KHEN        
  
Hình ảnh
Minimize
Bảo vệ Tuyển sinh đợt 1- 2016 an toàn tuyệt đối
  
Nội dung
Minimize
Cảnh báo một số khu vực ở trong trường có thể xảy ra cháy và để xe không an toàn lehoainam 3/6/2017 9:45:56 AM
THÔNG BÁO PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM TRỘM CẮP TÀI SẢN lehoainam 5/19/2016 10:19:53 AM
BÁO CÁO TỔNG KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG VỀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ lehoainam 3/23/2016 2:20:34 PM
KẾ HOẠCH :Triển khai thực hiện về xây dựng cơ quan “An toàn về an ninh, trật tự” của Trường Đại học Nha Trang năm 2016 lehoainam 3/23/2016 2:08:16 PM
BẢN ĐĂNG KÝ: Nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2016 lehoainam 3/23/2016 2:03:23 PM
THÔNG BÁO: KẾT LUẬN HỘI NGHỊ TỔNG KẾT AN NINH TRẬT TỰ NĂM 2015 lehoainam 3/23/2016 1:56:02 PM
QUY ĐINH AN NINH TRẬT TỰ lehoainam 10/20/2015 4:37:05 PM
công văn số 2515/BGDĐT- CTHSSV của Bộ GD&ĐT về việc đảm bảo an ninh, trật tự trường học lehoainam 10/20/2015 10:27:14 AM
CHỈ THỊ : Số: 03-CT/TW,ngày 14 tháng 5 năm 2011 lehoainam 10/20/2015 10:13:24 AM
 CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
CHỈ THỊ: Số: 48-CT/TW,ngày 22 tháng 10 năm 2010 lehoainam 10/20/2015 10:11:46 AM
 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trang:1 - 2« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 11 tin)