PHƯƠNG CHÂM BẢO VỆ  TÀI SẢN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG: PHÒNG LÀ CHÍNH
  
Hướng tới
Minimize


BẢO VỆ
TRƯỜNG ĐH NHA TRANG
  
Trường đhnt
Minimize

  
HÌNH ẢNH
Minimize
  
Đ/C KHỔNG TRUNG THẮNG - PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRAO GIẤY KHEN        
  
Hình ảnh
Minimize
Bảo vệ Tuyển sinh đợt 1- 2016 an toàn tuyệt đối
  
Nội dung
Minimize
Cảnh báo một số khu vực ở trong trường có thể xảy ra cháy và để xe không an toàn 

lehoainam 3/6/2017 9:45:56 AM

Ngày 06 /03/2017 bộ phận chức năng cho biết tại trước  Đường lên triền núi cạnh Giảng đường G7 trong thời gian qua hai quán Toàn và Minh đã không kinh doanh hiện nay không đơn vị nào cho vệ sinh tại đây dễ xẩy ra cháy nổ nếu có tàn thuốc gần vị trí này trong ngày thứ bảy, chủ nhật xe ô tô của học viên cao học thường đổ.


Khu vực nhà A10 hiện nay nhà xe độc thân không có người trông giữ, gia đình giáo viên tự giữ đây cũng là nguy cơ để cho kẻ trộm lấy xe, rất mong các thầy cô ở Nhà A10 gửi xe về nhà xe.

Ngỗn ngang những sản phẩm phế thải rất mong có sự quan tâm
Các tin cùng thể loại
+ THÔNG TƯ: Số: 23/2012/TT-BCA, ngày 27 tháng 04 năm 2012
+ CHỈ THỊ: Số: 48-CT/TW,ngày 22 tháng 10 năm 2010
+ CHỈ THỊ : Số: 03-CT/TW,ngày 14 tháng 5 năm 2011
+ công văn số 2515/BGDĐT- CTHSSV của Bộ GD&ĐT về việc đảm bảo an ninh, trật tự trường học
+ QUY ĐINH AN NINH TRẬT TỰ
+ KẾ HOẠCH :Triển khai thực hiện về xây dựng cơ quan “An toàn về an ninh, trật tự” của Trường Đại học Nha Trang năm 2016
+ THÔNG BÁO: KẾT LUẬN HỘI NGHỊ TỔNG KẾT AN NINH TRẬT TỰ NĂM 2015
+ BẢN ĐĂNG KÝ: Nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2016
+ BÁO CÁO TỔNG KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG VỀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ
+ THÔNG BÁO PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM TRỘM CẮP TÀI SẢN