Lịch sử hình thành đơn vị 
          Vấn đề chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học đang trở thành nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của một cơ sở giáo dục đào tạo bậc đại học, tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang đã xác định “Nâng cao chất lượng đào tạo là lương tâm trách  nhiệm của đảng viên, cán bộ viên chức, học sinh sinh viên Trường Đại học Nha Trang”. Trong tổng thể các hoạt động của Nhà trường, việc xây dựng và cấu trúc một tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thích nghi với những biến động liên tục của một nền kinh tế mở được coi là chìa khóa thành công trong tương lai.

Xuất phát từ cơ sở đó Hiệu trưởng quyết định gộp ba bộ phận chức năng từ ba đơn vị: Tổ Quản trị dịch vụ của Phòng quản trị Thiết bị, Tổ Bảo vệ của Phòng Tổ chức Hành chính, Bộ phận Ký túc xá của Phòng Công tác Sinh viên để thành lập Trung tâm Phục vụ trường học theo Quyết định số 986/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2011.

               Cơ sở vật chất
            Do tính đặc thù của Trung tâm là quản trị và phục vụ toàn Trường, vì vậy các công trình, văn phòng, hội trường, giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, ký túc xá, các cơ sở giảng dạy, tập luyện, huấn luyện, vui chơi giải trí, hệ thống cung cấp điện thắp sáng, nước sinh hoạt, mặt bằng đất đai tại cơ sở chính đều do Trung tâm hoặc cùng với đơn vị thụ hưởng quản lý.
          - Trong đó Trung tâm trực tiếp khai thác sử dụng, điều hành 8 khu nhà ký túc xá cao tầng, với tổng diện tích mặt sàn xây dựng hơn 21.000m2 có sức chứa gần 4000 chỗ ở nội trú, 7 khu giảng đường cao tầng với 94 phòng học, 3 hội trường lớn có sức chứa từ 300 đến 1000 người, 1 nhà huấn luyện đa năng với diện tích mặt bằng 1.800m2, 1 nhà ăn 4 tầng với công suất đạt 1000 người/ca, hàng trăm phương tiện thiết bị hiện đại hỗ trợ dạy học.
   
        
 Đội ngũ cán bộ viên chức lao động

   Là một đơn vị chuyên về phục vụ, hỗ trợ giảng dạy vì vậy số lao động được đào tạo ở trình độ cao không nhiều, nhưng ở đội ngũ này có bề dày kinh nghiệm và năng lực hoạt động thực tiễn chuyên sâu trên từng lĩnh vực, cụ thể:

   - Tổng số CBVC lao động: 62đ/c, trong đó CBVC, hợp đồng dài hạn là: 24 đ/c.

   - Trình độ đào tạo: 3 thạc sĩ, 3 cử nhân, 1 kỹ sư, 5 trung cấp còn lại là sơ cấp hoặc công nhân kỹ thuật (trong đó có 1 giảng viên chính, 3 chuyên viên chính).

           Hoạt động khoa học công nghệ

      Đề tài, kết quả nghiên cứu nổi bật của đơn vị: Nâng cao năng lực quản lý sinh viên nội trú tại Trường Đại học Nha Trang bằng tiến hành đồng bộ các biện pháp tuyên truyền giáo dục, quản lý hành chính, đòn bẩy kinh tế.