KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

  
Hình ảnh
Minimize
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANGCUỘC SỐNG SINH VIÊN


Thông tin chi tiết
Minimize
Ký túc xá K9 

TT PVTH 3/5/2014 8:41:11 AM
Ký túc xá K9 Năm học 2018-2019 Nhà trường cải tạo KTX K9 phục vụ các hoạt động của phòng thí nghiệm
Năm học 2018-2019 Nhà trường cải tạo KTX K9 phục vụ các hoạt động của phòng thí nghiệm

Các tin cùng thể loại
+ Phục vụ dịch vụ về đời sống văn hóa
+ Ký túc xá K8
+ Ký túc xá K7
+ Ký túc xá K6
+ Chỗ ở bố trí cho sinh viên các khóa cũ (từ K58 đến K60)
+ Ký túc xá K5
+ Ký túc xá K4
+ Ký túc xá K3
+ Ký túc xá K2
+ Ký túc xá K1