Nội dung chi tiết
Minimize
Giảng đường G1 TT PVTH 2/17/2013 11:49:44 AM
 Giảng đường G1 có 05 phòng học được trang bị thiết bị Máy chiếu, Âm thanh phục vụ công tác Giảng dạy của Nhà trường.
Giảng đường G2 TT PVTH 2/17/2013 11:44:04 AM
 Giảng đường G2 có 15 phòng học được trang bị thiết bị Máy chiếu, Âm thanh phục vụ công tác Giảng dạy của Nhà trường.
Giảng đường G3 TT PVTH 2/17/2013 11:33:52 AM
 Giảng đường G3 có 15 phòng học được trang bị thiết bị Máy chiếu, Âm thanh phục vụ công tác Giảng dạy của Nhà trường.
Giảng đường G4 TT PVTH 2/17/2013 11:27:46 AM
 Giảng đường G4 có 06 phòng học được trang bị thiết bị Máy chiếu, Âm thanh phục vụ công tác Giảng dạy của Nhà trường.
Giảng đường G5 TT PVTH 2/17/2013 11:13:57 AM
 Giảng đường G5 có 8 phòng học được trang bị thiết bị Máy chiếu, Âm thanh phục vụ công tác Giảng dạy của Nhà trường.
Giảng đường G6 TT PVTH 2/17/2013 10:44:20 AM
 Giảng đường G6 có 10 phòng học được trang bị thiết bị Máy chiếu, Âm thanh phục vụ công tác Giảng dạy của Nhà trường.
Giảng đường G7 TT PVTH 2/16/2013 11:01:37 AM
 Giảng đường có 21 phòng học được trang bị thiết bị Máy chiếu, Âm thanh phục vụ công tác Giảng dạy của Nhà trường.