Nội dung chi tiết
Minimize
Khu nhà A1 TT PVTH 2/17/2013 1:23:56 PM
 Tòa nhà 02 tầng nằm trong khuôn viên Trường là nơi tập trung các văn phòng làm việc hành chính.
Nhà Y tế TT PVTH 2/17/2013 1:11:19 PM