Nội dung chi tiết
Minimize
Xưởng thực hành Cơ khí TT PVTH 2/24/2013 10:24:32 AM
 Tòa nhà 02 tầng nằm trong khuôn viên Trường là nơi Sinh viên thực hành, gia công Cơ khí, ô tô.
Trung tâm Huấn luyện thuyền viên TT PVTH 2/17/2013 12:30:42 PM
 Tòa nhà 3 tầng nàm phía Tây Bắc khuôn viên Trường là nơi làm việc của Viện Khoa học công nghệ khai thác biển và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng.
Trung tâm Thí nghiệm thực hành TT PVTH 2/17/2013 12:17:03 PM
 Tòa nhà B3 bao gồm 05 tòa nhà là nơi làm việc của các đơn vị: Khoa Điện - Điện tử, Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trung tâm Thí nghiệm thực hành, Khoa Nuôi trồng Thủy sản.
Trung tâm Thực hành Máy tính TT PVTH 2/17/2013 12:01:00 PM
 Trung tâm có 08 phòng làm việc được trang bị Máy vi tính phục vụ nhu cầu Giảng dạy, Thực hành Máy vi tính của Giảng viên, Sinh viên trong Trường.