Nội dung chi tiết
Minimize
Trung tâm Thí nghiệm thực hành 

TT PVTH 2/17/2013 12:17:03 PM
Tòa nhà B3 bao gồm 05 tòa nhà là nơi làm việc của các đơn vị: Khoa Điện - Điện tử, Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trung tâm Thí nghiệm thực hành, Khoa Nuôi trồng Thủy sản.

       
>>   Tòa nhà B3 bao gồm 05 tầng nằm phía Đông trong khuôn viên Trường: phía Bắc giáp đường nội bộ, phía Đông giáp G3, phía Nam giáp nhà A2, phía Tây giáp Nhà bảo tàng Ngư cụ

>>  Diện tích xây dựng: 3260 m2

>>  Trung tâm có 16 phòng Thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu của 14 chuyên ngành

>>  Tầng 1: Khoa Công nghệ Thực phẩm; Khoa Điện - Điện tử.

>>  Tầng 2: Trung tâm Thí nghiệm thực hành.

>>  Tầng 3: Khoa Nuôi trồng Thủy sản.


Nhân viên phục vụ, vệ sinh
:

   
   Nguyễn Văn Quý - 01636305997

Các tin cùng thể loại
+ Xưởng thực hành Cơ khí
+ Trung tâm Thực hành Máy tính
+ Trung tâm Huấn luyện thuyền viên