Nội dung chi tiết
Minimize
Trung tâm Huấn luyện thuyền viên 

TT PVTH 2/17/2013 12:30:42 PM
Tòa nhà 3 tầng nàm phía Tây Bắc khuôn viên Trường là nơi làm việc của Viện Khoa học công nghệ khai thác biển và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng.

         
>>   Tòa nhà 03 tầng nằm phía Tây Bắc khuôn viên Trường: phía Bắc giáp khu dân cư, phía Đông giáp đường nội bộ, phía Nam giáp Trung tâm nghiên cứu  và phát triển phần mềm, phía Tây giáp Trường Kinh tế

>>  Diện tích xây dựng: 4501 m2

>>  Tầng 02:

      + Đơn vị làm việc: Viện Khoa học công nghệ khai thác biển; Trung tâm Giáo dục quốc phòng.

      + 03 phòng học Cao học.

>>  Tầng 03: Hội trường số 3; Phòng họp số 03. 

Nhân viên quản lý phục vụ:
   
    1. Vũ Thị Thương - 01663316366

   2. Phan Thị Sang - 01688431055

Các tin cùng thể loại
+ Xưởng thực hành Cơ khí
+ Trung tâm Thực hành Máy tính
+ Trung tâm Thí nghiệm thực hành