Nội dung chi tiết
Minimize
Hội trường số 3 TT PVTH 2/17/2013 1:59:16 PM
 Căn phòng lớn tại tầng 3 của tòa nhà Trung tâm Huấn luyện thuyền viên với sức chứa 1.000 chỗ để tổ chức các Hội nghị, hội thảo các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chào cờ hàng tháng.
Hội trường số 1 TT PVTH 2/17/2013 1:53:21 PM
 Tòa nhà trệt nằm ở phía Nam trong khuôn viên Trường với sức chứa 500 chỗ phục vụ cho việc tổ chức các Hội nghị, hội thảo các hoạt động văn hóa, văn nghệ.
Nhà Truyền thống TT PVTH 2/17/2013 1:47:41 PM
 Tòa nhà trệt nằm ở phía Bắc trong khuôn viên Trường; là nơi trưng bày, bảo quản lưu giữ gần 1.200 hiện vật các hoạt động, sự kiện trong 53 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Nha Trang
Bảo tàng Ngư cụ TT PVTH 2/17/2013 1:42:03 PM
 Tòa nhà trệt nằm ở phía Đông trong khuôn viên Trường với chức năng trưng bày, bảo quản lưu giữ ngư cụ và các mô hình đánh bắt hải sản từ thô sơ đến hiện đại.
Bảo tàng Thủy sinh vật biển TT PVTH 2/17/2013 1:34:22 PM
 Tòa nhà trệt nằm ở phía Bắc trong khuôn viên Trường với chức năng trưng bày, bảo quản lưu trữ các mẫu thủy sinh vật biển.