Nội dung chi tiết
Minimize
Bảo tàng Ngư cụ 

TT PVTH 2/17/2013 1:42:03 PM
Tòa nhà trệt nằm ở phía Đông trong khuôn viên Trường với chức năng trưng bày, bảo quản lưu giữ ngư cụ và các mô hình đánh bắt hải sản từ thô sơ đến hiện đại.

         
>>   Tòa nhà trệt nằm ở phía Đông trong khuôn viên Trường: phía Bắc giáp đường nội bộ; phía Đông giáp Nhà thí nghiệm, Trung tâm B3; phía Nam giáp nhà A2; phía Tây giáp Nhà A1.

>>  Diện tích xây dựng: 560 m2

>>  Bảo tàng là nơi trưng bày, bảo quản lưu giữ gần 300 ngư cụ và các mô hình đánh bắt hải sản từ thô sơ đến hiện đại là những hiện vật trực quan sinh động cho các lớp sinh viên tham quan

 

Người quản lý:
   
   Nguyễn Trọng Thảo (GV Viện Công nghệ khai thác biển) - 

Các tin cùng thể loại
+ Hội trường số 3
+ Bảo tàng Thủy sinh vật biển
+ Nhà Truyền thống
+ Hội trường số 1